Financiële Administratie

Er komt tegenwoordig heel wat bij kijken als je de financiële administratie op orde wilt krijgen en houden. Of als je belastingaangifte ingevuld moet worden. Je krijgt te maken met een hele papierwinkel en met allerlei zaken die je moet regelen. En dat terwijl je het liefst bezig wilt zijn met datgene waar je goed in bent: je eigen vak uitoefenen, bezig zijn met de business en ook tijd voor je privé-leven! Waar kies je voor? Zelf doen of laten doen? 

Zowel (startende) ondernemers als particulieren kunnen nu terecht bij administratiekantoor ASSociates.
Wij willen je graag het werk uit handen nemen en zorgen voor een deugdelijk administratief fundament voor de keuzes die je maakt, zowel zakelijk als privé. 

De werkzaamheden die wij aanbieden op financieel-administratief gebied:

  • Het inrichten en verzorgen van de financiële administratie

We helpen je graag bij het inrichten van de financiële administratie. In overleg met jou bepalen we dan wélk deel van de financiële administratie je zelf doet, en wélk deel wij doen. Wij kunnen de complete financiële administratie voor je verzorgen. Natuurlijk kunnen we ook voor periodieke financiële rapportages zorgdragen, zodat je per maand of per kwartaal over financiële managementinformatie beschikt die je helpt bij het (be)sturen van je onderneming. Immers: meten = weten!

  • Het verzorgen van de belastingaangiften

Tot de verplichtingen van de ondernemer behoort ook het periodiek doen van belastingaangiften. Wij zorgen voor correcte aangiften van de Omzetbelasting, de Vennootschapsbelasting en de Inkomstenbelasting. Het betalen van belastingen is weliswaar noodzakelijk, maar dan niet meer dan strikt nodig. Om die reden zullen we er altijd naar streven om de belastingpositie van je onderneming te optimaliseren.

  • Het opstellen van de jaarrekening

Aan het begin van elk nieuw boekjaar worden over het afgelopen boekjaar de verlies- en winstrekening en de balans opgesteld, tezamen genoemd de jaarrekening. Deze jaarrekening geeft belangrijke financiële informatie voor jezelf (maar hopelijk wist je al uit de periodieke rapportages hoe de vlag er bij stond) en de bank, maar is ook noodzakelijk voor het doen van de belastingaangifte.

  • Het opstellen van een Liquiditeitsbegroting en -overzicht

Als de omzet van je bedrijf groeit, neemt in het algemeen de liquiditeitsbehoefte toe. Immers, als je producten verkoopt zal de voorraad toenemen, en dat geldt ook voor het debiteurensaldo. Wellicht ga je dan tegen de limiet van je (bank)krediet in rekening courant aanlopen, en je wilt niet dat je leveranciers gaan klagen omdat je te laat betaalt…. Dit is te voorkomen door op voorhand door te rekenen wat de omzetgroei doet met de liquiditeit van je bedrijf en hier een begroting voor op te stellen. Vervolgens gaan we periodiek meten door middel van een overzicht of de begroting wordt behaald, of dat er wellicht extra financiering benodigd is. Wij kunnen een liquiditeitsbegroting en periodieke overzichten voor je opstellen, en begeleiden je graag bij het aantrekken van extra financiering.

  • Budgetteren

Wij menen dat geen enkele onderneming meer toe kan zonder het hebben van een jaarbudget. Hoe kun je anders meten of jouw onderneming nog wel op koers ligt voor het behalen van de financiële doelstelling voor dat jaar? Op basis van jouw bedrijfsplan en de doelstellingen voor dat jaar stellen wij het jaarbudget graag voor je op.

  • Het doorrekenen van scenario’s 

Als je voor een belangrijke beslissing staat in je onderneming, zoals het doen van een investering, is het belangrijk de financiële effecten daarvan door te rekenen. Idealiter worden er dan 3 scenario’s doorgerekend: een best-case scenario, een worst-case scenario en één dat daar tussenin zit. Op deze manier worden de consequenties en risico’s voor de onderneming inzichtelijk gemaakt en dit helpt bij het nemen van de juiste beslissing. Deze scenarioberekeningen stellen wij graag voor je op.