Ga naar de inhoud
Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring van Administratiekantoor ASSociates

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Administratiekantoor ASSociates. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Administratiekantoor ASSociates gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij  uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Graag je aandacht voor hetgeen hieronder is vermeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact met Administratiekantoor ASSociates wilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vragen wij je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem. De enige persoonsgegevens die op onze website worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor jou, zoals met je overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of jouw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met je in contact te kunnen komen;
  • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van jouw toestemming;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
  • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van jouw verzoek.

Beveiliging en bewaartermijnen

Administratiekantoor ASSociates neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel personen voor wie het noodzakelijk is hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot jou.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Administratiekantoor ASSociates verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van Administratiekantoor ASSociates wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Administratiekantoor ASSociates.

Bij uitzondering moeten wij soms jouw persoonsgegevens zonder je toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Zeewolde, 15 oktober 2020